Adatvédelmi nyilatkozatok

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

PLUKKIDO Kft.

A Plukkido Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.plukkido.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezelik a hatályos jogszabályokkal összhangban (vonatkozó törvények: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különös tekintettel a 13/A. §-ra)

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Szolgáltató és Üzemeltető Felhasználó személyes adatait kizárólag a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása céljából használja fel.

Felhasználó személyes adatainak megismerésére a csomagszállítást végrehajtó szervezet, Magyar Posta Zrt jogosult. Szolgáltató, valamint Kereskedő a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A szerződés megkötéséhez szükséges adatok 5 évig elektronikus iktatásban szerepelnek.

A Szolgáltató biztosítja a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat.

Az adatkezelő megnevezése:
Név: Plukkido Kft.
Székhely: 1155 Budapest, Rákos út 243.
Képviselő neve: Táncsics Judit
Cégjegyzékszám: 01-09-309415
Bejegyző Bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartásba vételi száma: folyamatban
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: folyamatban
Adószám: 14172476-1-14
Közösségi adószám: HU14172476-1-14
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11715014-21443875-00000000
IBAN számlaszám: HU54 117150142144387500000000
Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban
Engedély száma: folyamatban
Telefonszám: +36 20 440 8590
E-mail: info@plukkido.hu

Az Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2018. március 6.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Plukkido Kft. (üzemeltető)

A Plukkido Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) a www.plukkido.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli a hatályos jogszabályokkal összhangban (vonatkozó törvények: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különös tekintettel a 13/A. §-ra)
Felhasználó a Honlap használatával elfogadja és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Szolgáltató és Üzemeltető Felhasználó személyes adatait kizárólag a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása céljából használja fel.

Felhasználó személyes adatainak megismerésére a csomagszállítást végrehajtó szervezet, Magyar Posta Zrt jogosult. Szolgáltató, valamint Kereskedő a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
A szerződés megkötéséhez szükséges adatok 5 évig elektronikus iktatásban szerepelnek.
A Szolgáltató biztosítja a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat.

Az adatkezelő megnevezése:
Név: Nagy Balázs
Székhely: 1173 Bp Újlak utca 5. 7/68.
Nyilvántartásba vételi száma: 31584494
Adószám: 70925261142
Adatvédelmi nyilvántartási száma: 00003-0012
E-mail: info@plukkido.hu

Az Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2014. március 31.