Élményért játékot! Játékszabályzat

nyereményjáték

  1. A játék szervezője

A PLUKKIDO Facebook oldalán meghirdetett és lebonyolításra kerülő Élményért játékot! című nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a PLUKKIDO Kft.  (székhely:1155 Budapest, Rákos út 243. ,  a továbbiakban : „Szervező”). A Játék lebonyolításáért kizárólag a Szervező felel, a Facebook nem vesz részt sem a szervezésben, sem a lebonyolításban, a Játékkal kapcsolatos felelőssége nincs.

  1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező tulajdonosai, munkatársai és alvállalkozói, valamint családtagjaik.

  1. A Játék időtartama

A Játék a játékot meghirdető poszt kikerülésével kezdődik és 2019. április 5-én éjfélkor zárul. A sorsolásban az ezalatt az időszakban beérkező kommentek vesznek részt.

  1. A Játék menete

A Játékot indító posztban feltett kérdésre a poszt alatt, kommentben kell választ adni. Egy személy több kommentet is írhat, de csak egyszer vesz részt a sorsoláson! A komment megírásával a felhasználók elfogadják jelen játékszabályt és részt vesznek a játékban. A 2019. április 5. éjfél után érkezett kommentek már nem vesznek részt a játékban.

A Játék sorsolással zárul, melyet 2019. április 8-án reggel tartunk; a sorsolás a Socialwinner alkalmazás webes felületén zajlik majd. A sorsoláson 1 darab mágneses motivációs játék talál új gazdára, melyet a nyertes választhat.

  1. Kiértesítés

A nyerteseket a Játék posztja alatt kommentben értesítjük. Az eredményhirdetést követően a nyertesnek jelentkeznie kell névvel és címmel üzenetben a Facebookon vagy az info@plukkido.hu weboldalon, az ezt követő 3 munkanapon belül. Ha a nyertes a nyeremény kiértesítést követő 3 napon belül nem jelentkezik nyereményéért a Szervező tárgytalannak tekinti a részvételt.

  1. Vegyes rendelkezések

6.1 A Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

6.2 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt.

6.3 A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező felhasználhatja a résztvevők személyi adatait  jelen Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára. Az adatokat a Nyeremény célba juttatásához és az ehhez szükséges kommunikációhoz fogja felhasználni. Harmadik cégnek ezen információkat a Szervező csak és kizárólag a nyeremény postázása céljából adja tovább. A Nyertesekre az Adatkezelési Tájékoztató webáruházban vásárlókról szóló része vonatkozik.

       A Szervező vállalja, hogy a Nyereményt kipostázza a Nyertes által megadott címre. 

6.4 A nyeremények készpénzre nem válthatók.

6.5 A beérkezett válaszokat a Plukkido a jövőben keresztnév megjelölésével felhasználhatja, marketing vagy egyéb célból.

Kelt Budapest 2019. április 1.