Mit gondolnak az óvónők a Plukkido módszerről?

“Mesés hétköznapok” címmel, óvodák és bölcsődék számára kiírt pályázatunkra 90 pályamunka érkezett. A pályázaton keresztül arra kértük az érintett intézmények pedagógusait, hogy utánaolvasva nevelést segítő eszközünknek, gondolják végig, hogy miért is szeretnék bevezetni csoportjaikban és milyen problémák megoldására tudnák használni azt. Legnagyobb megelégedésünkre elmondhatjuk, hogy módszertanunk és a játékok leírása beindította a pedagógusok gondolatmenetét, hiszen nagyon sokszínű és jól átgondolt pályamunkákat kaptunk. A beérkezett válaszokból a következő kép rajzolódott ki.

Ismertető

Hatékony pedagógia elvek a gyakorlatban

A pályázó pedagógusok szeretettel fogadnák és szívesen integrálnák saját nevelési repertoárjukba a Plukkido pozitív és játékos, nevelést támogató módszertanát. Egy olyan rugalmas és sokoldalúan használható eszköztárat látnak benne, amit könnyen tudnak azonosítani saját pedagógiai elveikkel. Lássunk erre néhány általuk hozott példát a játékos és pozitív nevelési elvek és a fantáziavilág szerepének területéről!

Játékos és pozitív nevelési elvek

“Úgy gondolom, pedagógusként és édesanyaként, hogy a pozitív megerősítés nem csak önbizalom erősítő, hanem egy fegyelmezési eszköz is a kezünkben. Kinek ne esne jól az elismerés az élete bármely területén is, szinte mi felnőttek is  szomjazzuk mindannyian a dicséretet magánéletünkben és munkákban egyaránt. Nincs ez másképp a gyermekek esetében is, sőt! Észre kell vennünk – főleg a mai rohanó világban, ahol a szülőknek erre egyre kevesebb ideje van – a gyermekek által megtett egyetlen apró pozitív lépést is, melyek komfortzónájukból kilépve a legkisebb erőfeszítés árán születnek! A pedagógusok szerepe és felelőssége ebben óriási, hiszen a gyerekek naponta akár 8-10 órát is eltöltenek intézményi keretek között. A pozitív megerősítés motiváló ereje már csak a játékosság erejével ér fel. A játék az óvodában számomra a legalapvetőbb és legfontosabb tevékenység. Szeretek játszani, mindig és mindenhol. A szabad játék mellett megragadva minden játékra kínálkozó alkalmat pl. séta közben, az ebédre várva, buszon utazva vagy szülői értekezleten. A mesék világa pedig elengedhetetlen a mindennapokban. Olyan biztonságos fogódzkodót adnak ebben a kusza, gyors és néha érthetetlen világban, hogy nem csak a gyerekeken látom mesehallgatás közben a megnyugvást, hanem magamon is érzem. Úgy gondolom, hogy a felnőtteknek is éppoly szükséges kizökkenni a valóságból, megállni egy picit ebben a rohanásban, mint gyermekeinknek.” Horváth-Meszes Bettina, Nagykovácsi Kispatak Óvoda

“Azt szeretnénk elérni, hogy az életükben több szeretet, barátság legyen, lelkesek legyenek a tanulásban, képesek legyenek szembeszállni az életükben előforduló kihívásokkal, felmerülő akadályokkal. Legyenek büszkék saját eredményeikre. Szeressék a kalandokat, legyenek bátrak, igazságérzetük legyen megfelelő. A pozitív és játékos nevelési elvek nagyban hozzájárulnak a pozitív orientáció, a pozitív fókuszú élményszerzés és élménybefogadás képességének kialakításában. Ezzel az a célunk, hogy a gyerekek felnőtt korukra önmagukban, másokban, a jelenben, a múltban és a jövőben is a jót kereső attitűddel rendelkezzenek, mert ez az attitűd kövezi ki az utat a boldogsághoz, és a jólléthez. Ahhoz, hogy ezen az úton magabiztosan haladjanak, a pozitív orientáció készségszintű elsajátítása szükséges. Ezért  a pozitív és játékos nevelési elvek alkalmazása a kisgyerek nevelése során nélkülözhetetlen.” Torda Ágnes, Orosháza, Móricz Zsigmond utcai Óvoda

Fantáziajáték szerepe a nevelésben

“A fantázia, a mesék gyakori bevonása a nevelésbe nagyban elősegíti a kreatív erőforrások gyarapítását, melyből “táplálkozni” tud a gyermek, ha például szorong, bizonytalan, vagy egy helyzetet meg kell oldania. Alapvető érzelmi szükségletük a számukra fontos felnőttek elismerése, elfogadása, pozitív figyelme, mely megalapozza a “szerethető és fontos vagyok” életérzésüket. Ha gyakran észrevesszük és visszajelezzük számára, hogy melyik az a viselkedése, ami kívánatos, illetve az ahhoz közelítő erőfeszítéseit, úgy megnöveljük azok előfordulási gyakoriságát (viselkedésrendezési alapelv), és azt éli meg, hogy figyelünk rá és értékeljük (“Vedd észre a jót és tedd szóvá!”). Alapvető tanulási eszközük és nyelvezetük ekkor még a mese, a szabad játék. Minden olyan nevelési elv, mely ezeket építi eszköztárába, elmondhatja magáról, hogy élményalapú nevelést biztosít, melynek talaján a szárazabb, unalmasabb nevelési és feladathelyzetekbe is motiváltabb és bevonhatóbb lesz a kisgyermek, mert izgalmas és feszültségoldó hatása van. Mindemellett pedig könnyebb megőrizni a jókedvet és a pozitív kapcsolatot, ha nem kényszerülünk bele felnőttként egy ideges, kiabálós ördögi körbe az állandó ellenállások miatt. Illetve a saját fókuszunkat és gondolkodási módunkat is áthangoljuk azzal, ha rátanulunk a “mi az, ami jól megy” észrevételére és állandó visszajelzésére, ezzel megalapozva a teherbíróbb, gördülékenyebb felnőtt-gyermek viszonyt.”  Pál-Balázs Gréta, Integráció Cseppkő Óvoda

Megtalálni a problémához passzoló legmegfelelőbb eszközt

A pályázó pedagógusok arról is beszámoltak, hogy milyen területek jelentenek általánosságban nehézséget a mindennapok során. 

A legtöbbször felmerülő, nehézséget jelentő helyzetek az óvodai csoportokban:

 • az indulatkezelés zavarai
 • a gyerekek közötti konfliktusok 
 • az agresszió
 • a türelmetlenség 
 • a kommunikáció nehezítettsége (szegényes szókincs, nem tiszta beszéd) 
 • a belső képalkotás hiányosságai és az ezekből adódó nehézkes fogalmi gondolkodás
 • az alacsony figyelmi kapacitás 
 • a túlzott ingerbevitelből fakadó feszültségek 
 • az önállóság hiánya vagy alacsony szintje 

Majd pedig megfogalmazták, hogy milyen területek fejlesztésére, formálására látják alkalmasnak eszközeinket. Tanulságos volt látni egymás mellett a két listát, hiszen nagymértékben összecseng a tartalmuk. 

Területek, amiket a Plukkido eszközeivel fejleszthetőnek tartanak a pedagógusok:

 • szociális készségek (empátia, elfogadás, együttműködés)
 • érzelmi intelligencia (indulatkezelés, konfliktuskezelés, érzelmi kifejezőkészség)
 • önbizalom (pozitív figyelem, pozitív visszajelzések)
 • problémamegoldó képesség, a problémahelyzetekkel való érzelmi megküzdés (játékos megközelítés – minden feladat élménnyé tehető)
 • verbális kommunikáció (szókincs, szövegértés)
 • fantázia (belső képalkotó képesség)
 • kreativitás
 • közösségi kapcsolatok – csoportkohézió (mindenki értékes és egyformán fontos a közösség számára, együtt többek vagyunk, mint külön-külön)
 • a gyerekek érzelmi biztonságérzetének növelése (szeretetkapcsolatok megerősítése, elfogadó légkör)
 • pozitív énkép kialakítása
 • a belső motiváció kialakítása
 • a viselkedési normák elsajátítása
 • a speciális nevelési igényű/nehezen kezelhető gyerekek integrációja
 • a hétköznapok feszültségeinek, frusztrációinak oldása

Ha sikerül megtalálni a nehézségekhez és a pedagógus személyiségéhez legjobban illeszkedő eszközt, az hatalmas segítség tud lenni a mindennapokban. Saját és a már Plukkido játékokat használó pedagógusok szakmai tapasztalatai, illetve a pályázók véleménye alapján, úgy gondoljuk a Plukkido eszközök intézményes használatában rengeteg lehetőség rejlik.

Összefoglalásként nézzük, hogy miért hasznosak a Plukkido táblajátékai az óvodai csoportokban:

 • A Plukkido táblajátékai könnyen beépülnek a csoport hétköznapjaiba, segítenek strukturálni a feladatokat és a csoportban töltött időt. 
 • Egyértelmű, kézzelfogható, a gyerekek számára is könnyen értelmezhető visszajelzéseikkel segítik a feladattartást, a motiváció növelését. 
 • A játékos megközelítés, a fantázia mozgósítása lehetővé teszi, hogy élményként tekintsenek a feladathelyzetekre, azokat szívesen és örömmel végezzék. 
 • A játékosság, mint megküzdési stratégia, jó útravalóul szolgál a későbbiekben is. 
 • Az élmény alapú, pozitív és játékos nevelés bevezetése mélyebb kötődést, kiegyensúlyozottabb emberi kapcsolatokat, összetartóbb közösségeket hoz létre. Hatására a gyerekek nyitottabban, optimistábban tekintenek a problémahelyzetekre, azokban kihívást látva, nem pedig fenyegetést vagy a kudarc lehetőségét. Ezáltal önbizalmuk megerősödik, és a pozitív mintákat természetes módon beépítve viszik tovább ezt szemléletet.
 • A játék lehetőséget biztosít a gyerekekben lévő feszültségek oldására, kibeszéltetésére, feldolgozására, a többiekkel való kapcsolatuk erősítésére, a kommunikáció javítására. Ezzel hozzájárul a csoport pszichés jóllétének növeléséhez.
 • A képzeletüket megmozgató, varázslatos mesevilág magával ragadja a gyerekeket, könnyen azonosulnak a szereplőkkel, akik visszaidézik saját életük történéseit, egy másik, a valóságtól elemelt szinten. Így lehetőséget kapnak rá, hogy újrajátsszák, más módon is megéljék a különböző helyzeteket, és ezáltal könnyebben feldolgozzák, átírják, újra strukturálják azokat. 

A kevesebb feszültség és gördülékenyebb csoporton belüli együttműködés terhet vesz le a pedagógus válláról. Így pedig több energiája marad a pozitív és szeretetteljes nevelésre, ami záloga egy boldog, kiegyensúlyozott generáció felnevelésének. Reméljük a következő nevelési évben is sok pedagógus csatlakozik majd a módszert használók táborához!

Intézmények számára készült módszertani anyagunk, a játékokhoz járó szakértői támogatás leírása és meséink IDE KATTINTVA érhetőek el. 

A táblajátékok ITT RENDELHETŐK közvetlenül a tervező szakemberektől. Az intézmények számára ajánlott Benefitto+Land+Planet, három játékból álló szett kedvezménnyel érhető el.