archiv_2021_10_08_ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ ÉS WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ ÉS WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSHOZ

Verzió: 2021.10.08.

Régebbi verziók: 2020.01.07

Köszöntjük a Plukkido termékek forgalmazójának weboldalán!

Szolgáltatásunk nyújtása során elsődleges szempontunk vásárlóink elégedettsége. Ehhez azonban fontos, hogy szolgáltatásunkat világos és érthető szabályok betartásával biztosítsuk, amely szabályokat ebben a dokumentumban (a továbbiakban: “Szerződés” vagy “ÁSZF”) rögzítünk.

A Szolgáltatás nyújtója és a Termékek értékesítője a

Cégnév: Plukkido Games Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1155 Budapest, Rákos út 243. B/1
Fióktelep címe: 8000 Székesfehérvár, Had utca 1-3. 204.
Cégjegyzékszám: 01-09-309415
Adószám: 26236722-2-42
Közösségi adószám: HU26236722
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Táncsics Judit ügyvezető önállóan
E-mail: info@plukkido.hu
Telefonszám: +36 20 440 8590

(a továbbiakban, mint: “Szolgáltató”)

A Szolgáltató az általa üzemeltetetett https://www.plukkido.hu, https://plukkido.hu, https://www.plukkido.com és https://plukkido.com weboldalakon (a továbbiakban együttesen: „Weboldal”) keresztül az általa tervezett és megalkotott készségfejlesztő, illetve gyermeknevelést segítő táblajátékok és egyéb játékos készségfejlesztő eszközök (a továbbiakban együttesen: „Termékek”) értékesítését (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) végzi. A Szolgáltatás tartalma és az egyes Termékek a Weboldalon kerülnek részletesen ismertetésre.

Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mivel jelen Szerződés szabályozza a Szolgáltató, mint a Szolgáltatás nyújtója és az Ön, mint a Szolgáltatás igénybevevője (a továbbiakban: „Vásárló”) között a Szolgáltatással kapcsolatos jogviszony részletes szabályait. A jelen ÁSZF a Weboldal látogatójára (a továbbiakban: „Látogató”) csak annyiban terjed ki, amennyiben a Szolgáltatás keretében történő bármely aktivitására vonatkozóan a jelen ÁSZF rendelkezést tartalmaz. Jelen ÁSZF kizárólag a Termékek Weboldalon keresztül történő értékesítésére terjed ki, amennyiben azok bármely üzletben elérhetőek, úgy az ilyen módon értékesített Termékekre a jelen Szerződés nem vonatkozik.

 1. A SZOLGÁLATÁS IGÉNYBEVÉTELE
 • A Weboldalon elérhető Szolgáltatást kizárólag azon személy veheti igénybe, aki a jelen ÁSZF és a Szolgáltató által közzétett adatvédelmi tájékoztató vonatkozó rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben ezen feltételeket a Vásárló nem teljesíti, vagy nem kívánja teljesíteni, úgy a Weboldalon keresztül vásárlást nem eszközölhet. Ha a Vásárló, illetve Látogató a Weboldalon elérhető Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, azt úgy kell tekinteni, hogy ezzel egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 • A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kiskorú, vagy akinek cselekvőképessége az adásvétel tekintetében, vagy teljeskörűen kizárt, kizárólag törvényes képviselője beleegyezésével, vagy útján veheti igénybe a Szolgáltatást. Ezen feltétel teljesítése a Vásárló kötelessége és felelőssége, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatónak nincs módja ezen feltételek meglétének egyedi vizsgálatára.
 • A Weboldalon megvételre kínált Termékek értékesítése kizárólag fogyasztók valamint a Szolgáltató tevékenységétől eltérő vállalkozások, mint végfelhasználók részére történik, azzal, hogy a végfelhasználók nem jogosultak a termékeket tovább, illetve újra értékesíteni, amelyre tekintettel a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon történő vásárlás során ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel.
 • A termékeket kizárólag, egyéni felhasználáshoz szükséges mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat visszautasítására.
 • A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni vagy megtagadni, továbbá a Vásárló regisztrációját, felhasználói fiókját (profilját) törölni vagy elérhetőségét felfüggeszteni, ha azt észleli, hogy a Vásárló vagy a Látogató a Szolgáltatást nem a jelen ÁSZF-el összhangban veszi igénybe, vagy a Szolgáltató valamely feltételezett visszaélést vizsgál ki.
 • Annak ellenére, hogy a Szolgáltató célja, hogy a Szolgáltatáshoz a Vásárló, illetve a Látogató mindig hozzáférjen, ezt nem tudja garantálni. A Weboldal meglátogatásával, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a Vásárló, valamint a Látogató elfogadja és tudomásul veszi, hogy előfordulhatnak bizonyos esetek, amikor a Weboldalt vagy a fiókját nem tudja elérni és nem tudja a Szolgáltatást igénybe venni. Az ilyen esetekről – amennyiben lehetséges – a Szolgáltató a Vásárlót, illetve a Látogatót időben tájékoztatja, azonban az ilyen esetek előfordulásáért nem vállal felelősséget, akkor sem, ha a Vásárlónak, illetve a Látogatónak bármilyen kára keletkezett.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, abban hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
 • Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 • Ahhoz, hogy a Vásárló a Szolgáltatást igénybe vegye nincs szükség a Weboldalon történő regisztrációra, azonban a további vásárlások megkönnyítése érdekében a Szolgáltató lehetővé teszi azt a Vásárlók számára. A regisztráció folyamatáról az alábbi 3. pontban olvashat részletesebben.
 • A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Szolgáltatás használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak, illetve a Látogatónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bárminemű használatára, hasznosítására.
 1. RENDELÉS LEADÁSA

2.1. A rendelések leadása a Weboldalon keresztül történik.

2.2. A folyamat elindításához a “Megrendelés” menüpontra kattintás majd pedig a megrendelni kívánt Termék kiválasztása szükséges. A vásárlásra történő kiválasztás történhet a Termék fotójára és a „Kosárba teszem” gombra kattintással, de a Vásárlónak lehetőséghe van a kívánt Terméket közvetlenül a kosárba helyezni a Termék alatt elhelyezett „Kosárba teszem” gombbal. A Vásárlónak lehetősége van egy megrendelési folyamaton belül több Terméket is megrendelni.

2.3. A Termék kiválasztása a Weboldalon közzétett képek alapján történik. A megrendelni kívánt Termék részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a Terméket ábrázoló képre vagy a képre történő kattintást követően tájékozódhat.

2.4. Felhívjuk a Vásárlóink figyelmét, hogy a Weboldalon az egyes Termékekről közzétett képek és a kiszállításra kerülő Termékek között – lényegi tulajdonságokat nem érintő – eltérések lehetnek. Az eltérés a Weboldalon közzétett képek elkészítésekor használt megvilágítás, továbbá a Vásárló által használt eszköz (telefon, laptop, asztali számítógép, tablet stb.) kijelzőjének felbontásából kifolyólag adódhat.

2.5. A Szolgáltató minden Termék mellett feltűnteti annak lényeges tulajdonságait, a Termékek tartalmát és leírását, továbbá az árat. Az árakról további információ az 6. pontban található.

2.6. A Szolgáltató a “Kosárban” feltűnteti a megrendelni kívánt Terméke(ke)t és a fizetendő (rész)összeget, illetve a Termék(ek) teljes vételárát. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a vásárlás folytatása, illetve a megrendelés véglegesítése előtt változtasson a darabszámokon vagy a „Kosárban” lévő terméket törölje.

2.7. A Vásárlónak a továbblépés előtt ki kell választani a kívánt átvételi módot (személyes átvétel vagy szállítás). Amennyiben a Szolgáltató valamilyen promóció keretében kedvezményre jogosító kupont tett közzé vagy korábbi vásárlás alapján ilyet biztosított a Vásárló részére, úgy a kedvezmény kuponkódját is itt adhatja meg a Vásárló. A kuponkód által biztosított kedvezmény aktiválásához szükséges, hogy a Vásárló a megadja a kedvezményt biztosító kupon kódját, majd a „Kupon beváltása” gombra is rákattintson, enélkül ugyanis a kedvezmény nem érvényesíthető. A Vásárló tudomásul veszi, hogy ennek elmaradásából adódó minden következmény a Vásárlót terheli.

2.8. A fentiek megadását követően a Vásárló „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással léphet tovább. Ezen az oldalon szükséges megadni a szállításhoz szükséges információkat (vezeték- és keresztnév, kapcsolattartási, számlázási adatok, illetve amennyiben ettől eltér, úgy szállítási adatokat, telefonszám. e-mail cím). A Vásárló opcionálisan cégnevet adhat meg, illetve a megrendeléshez amennyiben szükséges megjegyzéseket fűzhet, továbbá megadhatja honnan hallott a Szolgáltató Termékeiről.

2.9. A Vásárló ezen az oldalon módosíthat az átvétel módján, valamint fizetési módot választhat. A szállításról és fizetésről alább a 7. illetve 8. pontokban tájékozódhat. A Szolgáltató az oldal alján összesíti a Vásárló megrendelésének értékét (az esetleges szállítási díjakat is beleértve).

2.10. A Vásárló a fenti adatok egyeztetését követően, illetve a jelen Szerződést elfogadó, valamint a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatójában foglaltak megértését tanúsító jelölőnégyzet (checkbox) kipipálását követően utánvétes vagy előre utalásos fizetés esetén a “Megrendelés elküldése”, míg kártyás fizetés esetén a „Fizetés Barionnal” gombra kattintással adhatja le megrendelését a Szolgáltatónak.

2.11. Amennyiben a Vásárló nem utánvétes vagy előre utalásos, hanem bankkártyás fizetési módot választ, úgy a Szolgáltató átirányítja a Vásárlót a fizetési szolgáltató oldalára, ahol a Vásárló a fizetéshez használt bankkártya adatainak megadásával és ezt követően a „Fizetés” vagy hasonló gombra kattintással véglegesítheti a megrendelést. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a fizetések feldolgozására a Barion elnevezésű szolgáltatást veszi igénybe, így a Vásárló a fizetési adatait nem közvetlenül a Szolgáltató, hanem a Barion részére adja meg és azt az utóbbi biztonságos fizetési rendszere dolgozza fel. A Szolgáltató a Barion rendszerből csupán a Vásárló által kezdeményezett fizetés beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adatokat látja, hogy ellenőrizni tudja a fizetési kötelezettség teljesítésének megtörténtét.

2.12. Tekintettel arra, hogy a Barion rendszeren keresztül teljesített fizetés esetén a díj összege szinte azonnal terhelésre kerül a Vásárló által megadott bankkártyához tartozó bankszámlán, így más fizetési módra történő áttérés nem lehetséges és a Szolgáltató – a vásárlástól történő, külön nyilatkozattal kifejezett elállás esetének kivételével – nem köteles a teljesített díjat visszafizetni.

2.13. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” vagy bankkártyás fizetés esetén a „Fizetés” vagy hasonló gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szolgáltató a Vásárló ajánlatát elfogadta.

2.14. A megrendelés leadását követően a Szolgáltató annak elfogadása esetén haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küld a Vásárló által a rendeléskor megadott kapcsolattartási e-mail címre, mely tartalmazza a megrendelés részleteit és esetleges további információt, illetve instrukciókat.

 1. REGISZTRÁCIÓ

3.1. Ahogy már fentebb ismertetésre került, a Weboldal tartalma, illetve a Szolgáltatás a Vásárló, illetve a Látogató számára ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető, a Vásárló regisztráció nélkül is adhat le a Weboldalon keresztül megrendelést.

3.2. A Vásárlónak regisztrációra az általa megkezdett vásárlási folyamat 2.8. pontban ismertetett lépésénél jelezheti, hogy felhasználói fiókot kíván létrehozni. Ebben az esetben a Vásárlónak egy, a fiókba történő jelszavat szükséges megadni. A Vásárló bármelyik általa tett megrendelés során jogosult úgy dönteni, hogy regisztrál, ez azonban nem kötelező, a regisztráció kizárólag a későbbi megrendeléseket megkönnyítő, kényelmi célokat szolgál.

3.3. A fiókba történő belépéshez a Szolgáltató felhasználónevet generál a Vásárló részére mely megegyezik a Vásárló nevével, de a Vásárló a megrendelés során megadott e-mail címét is használhatja a fiókba történő belépéshez, amelyhez szükséges még a Vásárló által beállított jelszó. A Szolgáltató javasolja, hogy a Vásárló által beállított jelszó legalább 12 karakterből álljon, az ne legyen túl általános (pl. asdf1234) és ne egyezzen a regisztrációnál megadott e-mail címmel. A felhasználói fiók biztonsága érdekében a Szolgáltató ezen túlmenően javasolja a Vásárló részére, hogy a jelszó tartalmazzon kis és nagy betű(ke)t, számo(ka)t és speciális karakter(eke)t (pl. !; ?; +). A Vásárló felelős azért, hogy a felhasználói fiókba történő belépéshez szükséges e-mail címét és jelszavát olyan módon tárolja, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, a jelszó elvesztéséért vagy illetéktelen kézbe kerülésért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. A Vásárló a jelszavát a felhasználói fiókon belül a régi jelszó megadásával bármikor módosíthatja. Amennyiben a Vásárló a felhasználói fiókba történő jelszavát elfelejtette, úgy a regisztrációhoz használt e-mail címe megadásával új jelszót állíthat be magának.

3.4. A Vásárlót terheli továbbá a teljes felelősség a felhasználói fiókjával (profiljával) összefüggésben végzett minden tevékenységért. A Vásárló köteles a Szolgáltatót minden esetben haladéktalanul értesíteni, amennyiben a fiókjába történt illetéktelen behatolást észlel.

3.5. A vásárlási folyamat, ezáltal a regisztráció során megadott adatok valóságtartalmáért a Vásárló felelős. Ha a Vásárló hiányosan adja meg az adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg azokat, vagy olyan e-mail címet ad meg, amellyel regisztráció már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs űrlap nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik ellenőrzési hibába. A regisztráció a regisztrációs adatok megadásával és elmentésével jön létre.

3.6. A Szolgáltató a Vásárló által a vásárlási folyamat során megadott adatokat (név, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím és telefonszám) a Vásárló felhasználói fiókján belül elmenti. A Vásárló vállalja, hogy az adataiban bekövetkező változást a felhasználói fiókjában (profiljában) rögzíti.

3.7. A regisztrációval a Vásárló kijelenti, hogy jelen ÁSZF tartalmát megismerte és azt elfogadja. Az ÁSZF elfogadása a regisztráció előfeltétele.

3.8. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Vásárló jelen ÁSZF-be ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói fiókot (profilt).

3.9. A Vásárló a regisztrációval kijelenti és szavatolja, hogy a felhasználói fiókjában (profiljában) feltüntetésre kerülő, az általa megadott vagy tárolt adatok, információk a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik.

3.10. A Vásárló a regisztrációját bármikor törölheti. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció Szolgáltató általi törlésével, illetve a Szolgáltatás bármelyikének megszűnésével.

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, TELJESÍTÉS

4.1. A Vásárló a “Megrendelés elküldése”, illetve a „Fizetés” vagy hasonló gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található Termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének a Szolgáltatóhoz való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

4.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Amennyiben a bankkártyás fizetés sikertelen volt, a rendelés folyamata itt megszakad, visszaigazoló emailt a Szolgáltató nem küld. Amennyiben a Vásárló a fizetés sikertelenségét észleli, úgy a Vásárló felelőssége, hogy a Szolgáltatóval felvegye a kapcsolatot a díj rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló ezt elmulasztja, úgy a Szolgáltató a megrendelést 48 órán belül törli. 5. Amennyiben a visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a Szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

4.3. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Szolgáltatóhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett esetleges linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem a Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.

4.4. A Vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.

4.5. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza. Nem terheli a Szolgáltatót semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető vagy a visszaigazoló e-mailt a Vásárló levelezőrendszere levélszemétként érzékelte.

4.6. Mielőtt a megrendelés véglegesítésre kerül, mind a Vásárló, mind pedig a Szolgáltató, indokolás nélkül törölheti a rendelést. Amennyiben a Szolgáltató már megküldte a rendelés véglegesítéséről szóló visszaigazolást a Vásárló részére, a megrendelés nem kerülhet törlésre, illetve ebben az esetben a Vásárló köteles a Szolgáltató minden ebből eredő költségét megtéríteni.

4.7. A Vásárlónak a rendelés módosítására, lemondására indokolt esetben a teljesítést megelőzően e-mailben van lehetősége a jelen ÁSZF preambulumában megadott kapcsolattartási email címen.

4.8. Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a Termékekkel kapcsolatban kérdése merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Szolgáltató ügyfélszolgálatához.

4.9. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz, hogy a megrendelést mihamarabb teljesítse. A Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelést legkésőbb annak visszaigazolásától számított 30 napon belül teljesíti.

4.10. Személyes átvétel választása esetén a teljesítést visszaigazoló emailt követően a megrendelés leadásakor kiválasztott átvételi ponton a csomag átvehető.

4.11. Előre utalásos, illetve bankkártyás fizetés vákasztása esetén a Szolgáltatóra a teljesítést kizárólag azt követően köteles megkezdeni, hogy a Termékek vételára a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került és a számlavezető bank erről a Szolgáltatót értesítette.

 1. CSOMAGOLÁS

5.1. A Szolgáltató a megrendelt Terméke(ke)t azok eredeti gyártói csomagolásában küldi meg a Vásárló részére. A Szolgáltató a csomagolásért külön díjat nem számít fel.

5.2. A Szolgáltató által forgalmazott Termékhez a jogszabályi előírások keretein belül használati útmutatót, játékszabályt, illetve úgynevezett módszertani útmutatót csatol, azonban amennyiben azt a Vásárló véletlenül mégsem kapná meg a Termékkel együtt, úgy ezt a tényt haladéktalanul, még a Termék használata előtt köteles jelezni a Szolgáltató ügyfélszolgálatának, és a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik annak pótlása iránt.

 1. A TERMÉK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA

6.1. Amennyiben a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején vagy a Termék nem beszerezhető úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a megrendelést, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul, legkésőbb a megrendelés törlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszautalja.

 1. ÁRAK, FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS

7.1. A Weboldalon megvételre kínált Termékek a termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak). Felhívjuk a Vásárlók szíves figyelmét, hogy az árak változhatnak, a nagykereskedelmi beszerzés során a Szolgáltató részére biztosított árak változása esetén, vagy amennyiben a hatóság bármilyen adót vet ki a Termékekre, az általános forgalmi adó kulcsát megemeli stb.

7.2. A Termékek főoldalon feltüntetett vételára nem tartalmazza az esetleges szállítási költségeket. Az esetlegesen alkalmazandó szállítási díjakról a Szolgáltató külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során. A szállítási költség azonban tartalmazza a csomagolás díját.

7.3. A feltüntetett vételárak akció esetén minden esetben már a kedvezményt is tartalmazzák, illetve amennyiben a Szolgáltató valamilyen kedvezményt alkalmaz, azt külön is feltűnteti, megjelölve a Termék eredeti, illetve kedvezményes árát is, továbbá a kedvezmény időtartamát.

7.4. A Szolgáltató a megrendelhető Termékek vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja a fentiek alapján.

7.5. A Szolgáltató az általános forgalmi adót semmilyen esetben sem téríti vissza.

7.6. A Szolgáltató szavatolja, hogy rendelés folyamata végén a Vásárló egyértelműen meggyőződhet a kosárba helyezett Termékek vételáráról még a kötelező érvényű megrendelésének elküldése előtt.

7.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Weboldalon, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket a hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Vásárlónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 • nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék / szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
 • esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0″ Ft-os vagy „1″ Ft-os ár;
 • egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.

A Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

7.8. A vételár kiegyenlítésére előre utalással, utánvétes vagy bankkártyás fizetéssel van lehetőség. Az utánvétes fizetés során a Vásárló a vételárat utólagosan fizeti meg készpénzben vagy amennyiben ezt a Szolgáltató, illetve a kiszállítást teljesítő futárszolgálat lehetővé teszi bankkártyás fizetéssel a személyes átvételkor vagy a kiszállítás napján a Szolgáltató részére kiszállítást teljesítő futárnak.

7.9. Kérjük Vásárlóinkat, hogy amennyiben készpénzben fizetnek, úgy a kiszállítás napján lehetőleg a pontos összeget készítsék elő a fizetéshez.

7.10. Előre utalásos fizetés választása esetén a Szolgáltató megrendelést visszaigazoló e-mailben tájékoztatja a Vásárlót arról a bankszámlaszámról, amelyre történő átutalással a Vásárló fizetési kötelezettségének eleget tehet. Ahhoz, hogy a Szolgáltató a fizetést beazonosíthassa a Vásárlónak a visszaigazoló e-mailben szereplő rendelésszámot kell megadnia.

7.11. Bankkártyás fizetési mód választása esetén a Szolgáltató a bankkártyás fizetések feldolgozására a fenti 2.11. pontban ismertetett módon a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5., cégjegyzékszám: 01-10-048552, adószám: 25353192-2-43, a továbbiakban: „Barion”) szolgáltatását veszi igénybe. A Barion a Magyar Nemzeti Bank által ellenőrzött pénzügyi szervezet, melynek engedélyszáma H-EN-I-1064/2013. A Barionon keresztül történő fizetéssel kapcsolatosan további információ a https://www.barion.com/hu/ weboldalon érhető el. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Barion rendszerében kizárólag Visa, Mastercard, Maestro és American Express által kibocsátott bankkártyákkal teljesítheti fizetési kötelezettségét.

7.12. Amennyiben a Vásárló a válaszott fizetési módról másik fizetési módra kíván áttérni, úgy azt a Szolgáltató részére köteles jelezni a jelen ÁSZF preambulumában szereplő kapcsolattartási e-mail címen. A Vásárló kizárólag előre utalásos fizetésről utánvétes fizetésre vagy utánvétes fizetésről előre utalásos fizetésre térhet át. Tekintettel arra, hogy Barion rendszerén keresztül teljesített bankkártyás fizetés esetén a vásárlás összege szinte azonnal terhelésre kerül a Vásárló által megadott bankkártyához tartozó bankszámlán, így más fizetési módra történő áttérés nem lehetséges és a Szolgáltató – a vásárlástól történő elállás esetét kivéve – nem köteles a teljesített vételárat visszafizetni.

7.13. A Szolgáltató a vásárlásról szóló számlát a számviteli és az adójogszabályok által előírt rendben állítja ki és küldi meg a Vásárló részére. A Szolgáltató a számlát utánvétes fizetés esetén teljesítéskor, azaz az átvétellel, illetve kiszállítással egyidőben adja át a Vásárló részére. Bankkártyás és előre utalásos fizetés esetén a Szolgáltató a számláját elektronikusan, a Vásárlónak a megrendeléskor megadott e-mail címére küldi meg. A Vásárló jelen Szerződés feltételeinek elfogadásával az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

7.14. Kérjük, hogy a számlát szíveskedjen megőrizni, tekintettel arra, hogy a Vásárló ezen számla birtokában jogosult szavatossági illetve jótállási igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni.

 1. SZÁLLÍTÁS, ÁTVÉTEL

8.1. A Vásárló választása szerint a megrendelt Termékeket vagy személyesen veszi át a Szolgáltató által megjelölt átvételi ponton vagy kiszállítást igényel az általa megjelölt címre.

8.2. Személyes átvételre a 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. szám alatti címen van lehetőség. Az átvétel lehetősége hétfőtől szombatig 10:30 és 18:00 között biztosított. A Szolgáltató fenntartja a jogot az átvételi időtartamok egyoldalú módosítására, melyért semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Szolgáltató ugyancsak nem tartozik továbbá felelősséggel amennyiben a személyes átvételt bármilyen rajta kívül álló ok (például járványhelyzet miatti kötelező boltzár stb.) akadályozza.

8.3. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a kiszállítandó Termékek azonnal rendelkezésre állnak. A megrendelt termék a rendelkezésre állástól, illetve a Szolgáltató működésétől függően a lehető legrövidebb időn belül, a véglegesítést tartalmazó visszaigazolást követően 3-5 munkanapon belül kerül kiszállításra. Amennyiben a szállítási határidő ennél hosszabb, a Vásárló erről, valamint a várható szállítási időtartamról értesítést kap. A Termékek legkésőbb a megrendelés elküldésétől számított 30 napon belül kiszállításra kerülnek. A Termékek akkor minősül(nek) kiszállítottnak, amikor azokat a Vásárló a megrendelésben szereplő címen vagy személyes átvétel esetén a kiválasztott átvételi ponton átvette.

8.3. A megrendelt Termékek kiszállítása egy megrendeléssel kizárólag egy szállítási címre lehetséges, azaz nincs mód az egyes Termékeket eltérő szállítási címre kérni. Amennyiben a Vásárló több szállítási címre kíván megrendelést leadni, úgy kérjük, hogy azt lehetőleg külön megrendelés leadásával tegye meg vagy a megrendelés leadását követően haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval az info@plukkido.hu e-mail címen vagy a +36 20 440 8590 telefonszámon, hogy a szállítás részleteit egyeztesse.

8.4. A Szolgáltató a megrendelt Termékek kiszállítására DPD futárszolgálat szolgáltatásait veszi igénybe, melynek elérhetőségei az alábbiak.

 • Cégnév: DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-888141
 • Adószám: 13034283-2-41
 • Képviseli: Czifrik Szabolcs ügyvezető önállóan
 • E-mail cím: dpd@dpd.hu
 • Telefonszám: +36 1 501 6200
 • Web: https://www.dpd.com/hu

(a továbbiakban: „DPD”)

A szállításra a DPD általános szerződési feltételei irányadóak, mely elérhető a https://www.dpd.com/hu/hu/aszf/ linken.

8.5. A Termékek kiszállítása kizárólag Magyarország területén történik, külföldre történő szállításra a Weboldalon keresztül leadott megrendelés során nincs lehetőség.

8.6. Sem a Szolgáltató, sem a DPD nem tehető felelőssé az adatbeviteli hibák, elírás, téves cím megadása miatt adódó késedelemért. A Vásárló számára biztosított a lehetőség, hogy mielőtt a megrendelést elküldi, azelőtt a megadott adatokat ellenőrizze. Amennyiben a Vásárló a téves adatbevitelt a rendelés leadását követően észlel, úgy köteles Szolgáltatót haladéktalanul, de legkésőbb a kiszállítás napját 3 nappal megelőzően értesíteni, mellyel egyidejűleg köteles a helyes adatokat is a Szolgáltató vagy a DPD rendelkezésére bocsátani. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltatót és a DPD-t semmilyen felelősség nem terheli.

8.7. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tartózkodik a kiszállítás időpontjában a megadott címen, úgy harmadik személy (recepciós, portás, szomszéd, munkatárs stb.) bevonásával is történhet a kézbesítés. Abban az esetben, ha a Termék nem kézbesíthető sem a címzettnek, sem harmadik személynek, úgy a visszaszállításra és a kézbesítés ismételt megkísérlésére a DPD általános szerződési feltételei szerint kerül sor.

8.8. Nem otthoni szállítási cím megadása esetén (pl. munkahely, egészségügyi intézmény, szálloda, kemping, nyaraló falu, idősek otthona stb.) az intézmény aktuális szabályzata szerint történik a kézbesítés. Ilyen helyre történő kézbesítés esetén kérjük adja meg a szoba számát vagy egyéb a kézbesítés megkönnyítését, illetve a címzett beazonosítását segítő adatot. Ilyen helyekre a szállításokat, a Szolgáltató, illetve a DPD csak a recepcióig tudja garantálni.

8.9. Különleges helyszínekre (pl. repülőtér, kikötő, vonat-buszállomás, egyéb közelebbről meg nem határozható hely stb.) sem a Szolgáltató, sem a DPD nem vállal kiszállítást.

8.10. A kiszállított Termékek a Szolgáltató tulajdonában marad(nak) mindaddig, amíg a Vásárló a vételárfizetési kötelezettségének teljes egészében eleget nem tett.

 1. ELÁLLÁS

9.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) számú Korm. rendelet (továbbiakban, mint: „Rendelet”) 20. § (1) bekezdése szerint és a (2) bekezdés alapján a fogyasztó termékvásárlás esetén a termék átvételétől számított, míg szolgáltatás igénybevétele esetén a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül a Vásárló indokolás nélkül elállhat.

9.2. Amennyiben a Vásárló a jogszabályban biztosított elállási vagy felmondási jogával kíván élni, úgy azt a Rendelet 2. számú mellékletét képező elállási nyilatkozat minta Szolgáltató részére történő megküldésével, vagy bármilyen más, az elállási / felmondási szándék egyértelmű nyilatkozatát kifejező módon tudja gyakorolni.

9.3. A Vásárló elállási nyilatkozatát postán, vagy e-mail útján az alábbi címre tudja megküldeni:

Postacím: 1155 Budapest, Rákos út 243. B/1.

E-mail cím: info@plukkido.hu

9.4. A Vásárló elállási nyilatkozata abban az esetben minősül határidőn belül megtettnek, amennyiben a nyilatkozatát a 14 napos határidő lejártát megelőzően elküldi.

9.5. Amennyiben a Vásárló a korábban létrejött szerződéstől eláll, attól a naptól számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatást – kivéve a szállítási költséget – amely napon a megvásárolt Termékeket a Szolgáltatónak a 8000 Székesfehérvár, Had utca 1-3. 204. szám alatti fióktelepére megküldés útján visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáró módon nem igazolta, hogy azt részére visszaküldte. A Vásárló a Termékeket az eredeti csomagolásban köteles visszaküldeni, az összes tartozékával együtt, melyhez a számlát is mellékelni kell.

9.6. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, azzal, hogy utánvét esetén, amennyiben a Vásárló készpénzben rendezte fizetési kötelezettségét, úgy a Vásárló részére a visszatérítés banki átutalással történik, így a Vásárlónak az elállási nyilatkozatban a bankszámlaszámát is közölnie kell a Szolgáltatóval. Bankkártyás fizetés esetén a Vásárló által használt bankkártyára vagy banki átutalással történik visszatérítés.

9.7. Elállás esetén a Szolgáltatónak nem áll módjában a kérdéses Terméke(ke)t visszafuvarozni, így az mindig a Vásárló kötelessége, így a Termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségeit is a Vásárló köteles viseli.

9.8. Az elállási jog gyakorlása nem illeti meg a Vásárlót az alábbi esetekben:

 • A Vásárló egyedi megrendelése alapján készült, a Vásárló személyére szabott Termék esetén;
 • Amennyiben a Termékben bekövetkezett hiba bekövetkeztének oka annak a Termék nem rendeltetésszerű használata, azon bekövetkező sérülés;

9.9. Az elállási jog gyakorlása csak a sérülésmentes, eredeti állapotban visszajuttatott Termékre vonatkozik.

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

10.1. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy ugyan a szavatossági jogok kötelezettje jogszabály alapján a Szolgáltató, így a Vásárló az igényeit is nála köteles bejelenteni.

10.2. Kellékszavatosság

10.2.1. Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben, azonban a Szervíznél előterjesztve kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint.

10.2.2. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a Vásárló igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat. A Vásárló saját maga nem jogosult a hibát kijavítani.

A Vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

10.2.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a Vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kettő éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

10.2.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.2.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltatótól szerezte be. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.3. Termékszavatosság

10.3.1. Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog – mint amilyen a Termékek is – hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

10.3.2. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

10.3.3 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.3.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

10.3.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

10.3.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Azokban az esetekben, amikor azt külön jogszabály nem szabályozza a meghibásodás miatt kicserélt Termékekre a cserével a szavatossági idő nem kezdődik újra, illetve a cserélt alkatrész beszámítási értékét a Szolgáltató az éppen aktuális áron számolja.

10.4. Jótállás

10.4.1. Jótállási idő

A Szolgáltató az általa értékesített Termékek vonatkozásában a Ptk. 6:171. § (1) bekezdésével összhangban 12 hónap jótállást vállal.

10.4.2. Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Vásárlót a jótállás alapján?

A Vásárló a jótállás körében a Szolgáltatótól kijavítást vagy kicserélést kérhet. A jótállási igény a fenti jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy 12 hónap. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a Termék Vásárló részére történő átadásának napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban a Vásárló a gyártóhoz fordulhat.

10.4.3. Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak, azaz a Vásárlónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A jótállásra kötelezett vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a Vásárló jogszabályból eredő – így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

10.4.4. Három munkanapon belüli csereigény

Ha a Vásárló 3 munkanapon belül érvényesíti a csereigényét, akkor a Szolgáltatónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a Termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a Terméket ki kell cserélnie, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

10.4.5. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a Vásárlót a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A Vásárló jótállási, szavatossági igényét a Szolgáltató vagy a Termék gyártója által kibocsátot jótállási jeggyel érvényesítheti, vagy a vásárlást bizonyító számla, nyugta felmutatásával.

A Termékeken található garanciacímke, illetve gyári azonosítók eltávolítása, olvashatatlansága, megsértése vagy annak kísérlete azonnal a jótállási, szavatossági kötelezettség megszűnését vonja maga után. A nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások (így különösen égés, törés, repedés, elemi kár, villámcsapás, szándékos rongálás, elégtelen hűtés, helytelen vagy szakszerűtlen tárolás vagy szállítás, megbontások, átépítések stb.) esetén a Szolgáltató jótállási, illetve szavatossági kötelezettsége megszűnik.

10.5. A Szolgáltatást a Vásárló saját felelősségére veszi igénybe jelen formájában, bármiféle közvetlen vagy közvetett, jogszabályban rögzített vagy speciális garancia nélkül, nem kizárólagosan beleértve az eladhatóságért és a használhatóságért vállalt garanciát is. A Szolgáltató és annak leányvállalatai, valamint licencbeadói nem garantálják, hogy a Szolgáltatás a) szünetmentesen rendelkezésre állnak és bármikor elérhetőek egy adott helyen b) hibái kijavításra kerülnek.

10.6. A Szolgáltatónak a jelen ÁSZF alapján támasztott bármilyen, így vélelmezett szavatosságokat is magába foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása arra az összegre korlátozódik, amelyet a Vásárló a Szolgáltató részére a Szolgáltatás igénybevételéért ténylegesen megfizetett.

 1. FELELŐSSÉG

11.1. A Szolgáltató kizárólag a Weboldalon feltüntetett Termékek megvásárlására biztosít lehetőséget és ezek kiszállítására vállal kötelezettséget.

11.2. A Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a Weboldalon található információkat, azok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.3. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását.

11.4. A Szolgáltató semmilyen módon nem vállal felelősséget:

 • Az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, illetve a Weboldal használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért;
 • Bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért;
 • Akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért;
 • Bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén;
 • Bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért;
 • Bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért.

10.5. Tekintettel arra, hogy mivel a Szolgáltató a Szolgáltatást minden esetben azok aktuális állapota szerinti formájában nyújtja, a Szolgáltatás pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, rendelkezésre állásáért, az adott célra való alkalmasságáért, a Vásárló igényeinek kielégítésére való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, és a jogszabályok által megengedett mértékben minden további szavatosságot is kizár. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

10.6. A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a Weboldal használata miatt vagy során következett be. A Vásárló feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől.

10.7. A Szolgáltató semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani. Vis maiornak minősül jelen Szerződés szempontjából minden olyan esemény, amely kívül esik a felek hatáskörén és amelyet a felek minden erőfeszítésük ellenére sem tudnak megakadályozni vagy leküzdeni (így különösen, de nem kizárólag árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, háború, járványhelyzet stb.). Vis maior esetén a Szerződés teljesítése a vis maior fennállása alatt függőben marad. A vis maior megszűnésével a teljesítés folytatódik. Vis maior esetén az érintett félnek a másik felet haladéktalanul értesíteni és a kilátásokról tájékoztatnia kell.

10.8. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vásárló által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatokra miatt következett be.

10.9. A Weboldal tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért, azok tartalmát nem ellenőrzi. A Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vonható felelősségre sem közvetlenül, sem közvetve olyan károkért és veszteségekért, amelyek ilyen weboldalak vagy szolgáltatások tartalmának, vagy szolgáltatásainak használatából erednek.

10.10. A Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a Weboldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

10.11. A Szolgáltatás igénybevételéért – ideértve, de nem kizárólag a Vásárló magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Vásárló tartozik felelősséggel.

10.12 A Vásárló köteles a Szolgáltatónak, illetve minden érintett harmadik személynek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltató vagy más harmadik személyt a Vásárló bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Ha a Vásárló magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Vásárló köteles közvetlenül helytállni, valamint minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10.13. A Vásárló felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

 1. FOGYASZTÓI JOGOK, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

12.1. Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz (illetékes járási hivatal). A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://jarasinfo.gov.hu weboldalon.

12.2. Amennyiben a Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület adatai:

Megnevezés: Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: +36 1 488 2131

Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A további békéltető testületek listája a https://bekeltetes.hu/udvozlo weboldalon a „Testületek” menüpont alatt található.

12.3. A Vásárló ezen túlmenően, amennyiben úgy érzi, hogy fogyasztói jogai sérültek, úgy az Európai Unió Bizottsága által létrehozott weboldalt is használhatják, ahol a fogyasztók regisztrálhatnak, és amelyen keresztül egy űrlap kitöltésével kezdeményezhetik az online vásárlásokkal kapcsolatos vitáik rendezését, elkerülve a peres eljárásokat.

Amennyiben panaszt kíván tenni az online vásárolt Termékkel kapcsolatban, és nem akar peres eljárást kezdeményezni, úgy használhatja az online vitarendezési platformot.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasza van (jelen esetben a Szolgáltató), kiválaszthatja azt a vitarendezési testületet, amelyet a panaszának kezelésével kíván megbízni.

Az online vitarendezési platform a következő címen érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

12.4. A Vásárló jogosult továbbá a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

13.1. A Szolgáltató a megrendelések kezelésére és a Vásárlók számára történő technikai segítségnyújtás céljából ügyfélszolgálatot működtet, mely a Vásárlók számára az alábbi elérhetőségeken, illetve időszakokban érhető el.

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségi ideje: hétfő – péntek 10:00-17:00

Ügyfélszolgálati e-mail cím: info@plukkido.hu

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 20 440 8590

13.2. Tájékoztatjuk a Vásárlókat, hogy munkaszüneti napokon (január 1., március 15., nagypéntek, húsvét hétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25.-26.) az ügyfélszolgálat nem elérhető.

 1. ELEKTRONIKUS ÚTON, TÁVOLLÉVŐK KÖZÖTTI SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

14.1. A Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, a Szolgáltatás igénybe vevői részére a fentieken túlmenően az alábbi tájékoztatást nyújtja:

14.2. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, a megrendelési folyamat alatt végig. A Vásárló a megrendelés elküldéséig ezt a megrendelési folyamatban történő visszalépés vagy ehhez hasonló gombra kattintással teheti meg, továbbá a Szolgáltató biztosítja a lehetőséget, hogy a Vásárló a megrendelés elküldése előtt összesítve is láthassa és ellenőrizhesse a megadott adatokat. Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomását megelőzően a javítani kívánt adatra való kattintással van lehetőség. A hibás adatokból, valamint a megrendelés folyamata közben felmerülő technikai problémákból adódó károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

14.3. Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás (Szolgáltató) a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval (Vásárló) közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel.

14.4. A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

14.5. A Szolgáltató a fenti jogszabályi kötelezettségének a Weboldalon történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy az “Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenti többek között, tudomásul vette, hogy a “Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után, továbbá szülséges a jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadására vonatkozó jelölőnégyzet kipipálása, enélkül a Vásárló nem tud érvényes megrendelést leadni.

14.6. A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

14.7. A Weboldal használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a Weboldalon leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

14.8. A jelen ÁSZF hatályos szövege a Weboldal láblécén keresztül elérhető ÁSZF linken kerül tárolásra és onnan mindig előhívható.

14.9. Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és a szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar.

14.10. A Szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

14.11. A Szolgáltató nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

14.12. A kiszállított Termék a Szolgáltató tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételárfizetés teljes egészében meg nem történik.

 1. TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ, WEBSHOP

15.1. A Weboldalt a Szolgáltató kezeli, azonban a működését biztosító webshop motor, valamint az adatok tárolására szolgáló szerverek külső szolgáltató birtokában, illetve tulajdonában vannak.

15.2. A Weboldal működését biztosító tárhely szolgáltatója:

 • Név: Horváth Sebestyén László e.v.
 • Székhely: 8230 Balatonfüred, Arácsi út 9.
 • Nyilvántartási száma: 15212079
 • Adószám: 75569127-1-39
 • Nyilvántartja: Belügyminisztérium
 • E-mail: info@bluedesign.hu
 • Telefonszám: +36 20 937 8390
 • Web: https://www.bluedesign.hu/

15.3. Egyes a Weboldal működésével, illetve a Vásárlóval kapcsolatos adatok a Google Ireland Ltd. által biztosított szervereken tárolódnak. A Google Ireland Ltd. elérhetőségei az alábbiak:

 • Cégnév: Google Ireland Ltd
 • Székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország
 • Nyilvántartási szám: 368047
 • Nyilvántartka: Companies Registration Office
 • Képviseli: Elizabeth Margaret Cunningham igazgató
 • Telefonszám: +353 1 436 1000
 • Szerverközpont: Dublin, Írország
 1. ADATVÉDELEM

16.1. A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Vásárló adatainak biztonságát, illetve a Vásárló adatvédelemmel kapcsolatos jogait biztosítsa.

16.2. A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos további információk a Szolgáltató vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatában találhatóak, amely a következő címen érhető el: https://plukkido.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

17.1. A Szolgáltató előzetes értesítés nélkül is fenntartja a jogot bármely ár, adat, határidő és egyéb paraméter, valamint a szerződési feltételek megváltoztatására. Ezen változtatás, vagy bármely módosítás a Weboldalon való megjelenés, feltüntetés időpontjában lép életbe. Amennyiben a Vásárló bármely módosítással nem ért egyet, a vásárlás nem lehetséges. Az eszközölt módosítás nem érinti a már megkötött, de még nem teljesített szerződéseket. A Vásárló teljeskörűen és korlátlanul felel az általa megadott adatokért.

17.2. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Minden grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga a Szolgáltató tulajdona. A Weboldal tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulásunk után lehetséges.

17.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a Weboldalak domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

17.4. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

17.5. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Vásárló és a Szolgáltató között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Vásárló külön tájékoztatására nem kerül sor.

17.6. A Vásárló a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a jelen ÁSZF szerinti jogait vagy kötelezettségeit másra engedményezni vagy bármely más módon átruházni.

17.7. Az a tény, ha jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a jelen ÁSZF nem szabályoz valamely kérdést.

17.8. A jelen ÁSZF és annak esetleges melléklete vagy mellékletei képezik a feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a felek közötti szerződést, megállapodást, egyeztetést a szerződés tárgyának vonatkozásában.

17.9. Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

17.10. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel, de nem kizárólagosan

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Tájékoztatjuk a Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

17.11. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, a módosításról rövid felhívás formájában a Weboldalon tájékoztatja a Vásárlókat, illetve Látogatókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Vásárló, illetve Látogató elfogadja a feltételek módosítását. Az ÁSZF esetleges módosításai nem visszamenőleges hatályúak és leghamarabb 15 (tizenöt) nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. A Szolgáltatás új funkcióját bevezető módosítások azonnal hatályba lépnek, míg a jogi megfontolásból, a jogszabályok megváltozásából eredően végrehajtott módosítások legkésőbb az adott jogszabály hatálybalépésének időpontjától alkalmazandó. Ha a Vásárló, illetve Látogató nem ért egyet a módosított ÁSZF-el, úgy kérjük a Weboldalt ne látogassa, illetve a Szolgáltatás igénybevételével hagyjon fel.

17.12. Felek a jelen Szerződésből eredő vitáik esetén kötelesek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen Szerződésből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy a felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően a Szolgáltató székhelye szerinti, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

17.13. Jelen ÁSZF 2021. október 8. napjától lép hatályba és határozatlan időre szól.