Sárkányok hátán – a félelmek megzabolázása

Előző cikkünkben a gyermekkori félelmek természetéről írtunk, és néhány gyakorlati példa segítségével is körüljártuk a témát. Akik figyelmesen végigolvasták az írást vagy személyes tapasztalattal bírnak a témában, azok számára már biztosan kiderült, hogy a gyermekkori szorongás kezelése gyakran bizonyul kemény diónak. A félelmek egyrészt természetes részét képezik a fejlődésnek, másrészt pedig a környezettel való kölcsönhatás során alakulnak, ezért csillapításuk is összetett feladat. Vannak azonban olyan technikák, melyek hatékonyan segítenek mérsékelni a negatív érzéseket. Ezekből ismertetünk néhányat, konkrét példákat pedig a manólevelekbe rejtettünk, amiket a táblajátékot használva rögtön ki is próbálhattok.

A kontroll visszaszerzése

Az első kérdés, amivel a szorongással való küzdelem során szembetaláljuk magunkat, hogy mit is jelent legyőzni a megfoghatatlant. Hogyan lehet harcolni valami homályos bizonytalansággal, vagy éppen nem létező szörnyekkel?

A “Ne félj!” felszólítás sajnos általában éppen annyira hasznos, mint a “Ne legyél ideges!”, illetve “Nyugodj már meg!” tanácsok. Az érzések elnyomása helyett érdemes inkább arra helyezni a hangsúlyt, amit gyermekünk maga is befolyásolni tud: azaz a cselekvésre. 

Legújabb küldetéseink a félelem és szorongás oldására szintén ebben a szellemben születtek. A Plukkido manóleveleinek működése a gyermek kompetenciaérzetének megélésén és az aktív cselekvésen alapszik, amik ebben a témakörben kiemelt fontossággal bírnak. Ezen túlmenően pedig olyan módszerek és trükkök kerültek a mesékbe, amik segítenek visszaszerezni a kontrollt az érzések és a fantázia felett. Ha pedig a képzelet kétélű kardját biztos kézzel tartjuk, akkor akár a legrémisztőbb szörnyekkel is bátran szembeszállhatunk. 

Nézzünk néhány módszert, amivel magunkhoz ragadhatjuk az irányítást még a legszorongatóbb helyzetekben is!

Nem ismered még a Plukkido-t?

A Plukkido táblajátékai (a Benefitto, Land és a Planet) játékos formában, pozitív megerősítésre alapozva segítenek a gyermeknevelésben. A kézzelfogható segítségen túl a játék használatával egy olyan szemléletet is elsajtátithatsz, ami egyszerre biztosítja a támogató, elfogadó légkört és a gyermeked számára szükséges kereteket, megkönnyítve ezzel a mindennapokat.

A táblajátékokat fejlesztő pszichológusok nemrég megjelent könyvében részletesen olvashatsz mind a módszerről, mind pedig annak pszichológiai alapjairól, kitérve a nevelési problémák hátterében meghúzódó tényezőkre, és azok gyakorlati kezelésére is.

Mozogj!

A stresszhelyzetre adott természetes biológiai válasz, hogy a test felkészül a nagy energiabefektetést igénylő cselekvésre. Ezt a felkészültséget pedig arra is használhatjuk, hogy mozgással oldjuk a feszültséget, ami abban az esetben különösen hasznos tehet, ha a félelmek miatt egyfajta – akár szellemi, akár fizikai – bénultság lesz úrrá a gyermeken. Ennek feloldása kezdődhet a legalapvetőbb mozgásos szinten, akár úgy is, hogy a tevékenység nem kapcsolódik közvetlenül a félelemhez. Az izmok aktív megfeszítése a használatuk után ellazulást eredményez, ami segít az elmét is lecsillapítani. Még a relaxációs gyakorlatok és mesék hatékonysága is jelentősen nő az intenzív mozgást követően. Ezért is érdemes az esti rutin megkezdése előtt még egy alaposat szaladgálni a kertben vagy akár tornázni a szobában.

Manóleveleinkben a mozgásra épít például a féleleműző tánc módszere. Ez az egész testet intenzíven és rövid idő alatt mozgatja meg, ezáltal gyorssegélyt nyújtva a feszültséggel teli helyzetekre. Elvégzéséhez pedig külön motivációt jelent, hogy a gyermek így még a manóknak is segít lerázni a fáról a varázsleveleket a mesevilágban.

Mi fán terem a manólevél?

A Plukkido táblajátékainak szerves része a manólevél, ami megfogalmazza az aktuális játék célját és szabályait, azaz a küldetés végrehajtáshoz vezető lépéseket. 

A levélben egy kismanó kér segítséget a gyermektől a mesevilágban keletkezett probléma megoldásához, ami általában rímel a gyermek aktuális nehézségére. Ha például a reggeli felkelés és készülődés megy nehezen, akkor az álomkórral küzdő kiscicának kell ébresztővizet szerezni a frissítő forrásból.

A bevezetőt a cél eléréséhez szükséges teendők egyszerű és világos leírása követi, azaz annak egyértelmű megfogalmazása, hogy a gyermekek mit tehet a mesebeli helyzet megoldása érdekében. A levél ismerteti azt is, hogy ezek a valós hétköznapi cselekvések milyen hatással vannak a manóvilág történéseire, ami a táblán lévő korongok segítségével vizuálisan is megerősítésre kerül. Azaz, ha például a gyermek reggel ügyesen megmossa az arcát, akkor a forrásvízzel teli vödröt is sikerül a varázskötéllel közelebb húzni a cicához.

A levelek sokszor tartalmaznak olyan, a gyermek számára hasznos technikákat, amik ráadásul még a mesés küldetésben is közelebb juttatják őt a célhoz. Ilyenek például az ébredezést segítő versikék vagy a frissítő, rövid tornagyakorlatok.

Minden manólevélhez tartozik egy szülőknek szóló útmutató, amely ismerteti a játék pontos menetét, a gyakorlati tudnivalókat, és további tippeket ad a játékkal és a témával kapcsolatban.

Alakítsd át!

A félelmek és szorongások, mint fentebb is írtuk, gyakran összefüggnek a kontroll érzésének elvesztésével. Ez fokozottan jelen van éjszaka, hiszen az elalvás során tulajdonképpen teljes kontrollvesztés történik. Nem tudjuk szabályozni a környezetünket, nem vagyunk urai a testünknek, és még az álmainknak is ki vagyunk szolgáltatva. Ráadásul el kell válnunk védelmező szeretteinktől, ezáltal pedig magunkra maradunk a félelmeinkkel. Felnőttként ez a leírás már túlzónak tűnhet, de a gyermekek bizony gyakran élik meg fájdalmas elszakadásként és a félelmetes ismeretlenbe való alámerülésként az elalvást. Ezért is segíthet sokat, ha a gyermek felfedezi, hogy visszaszerezheti az irányítást, legalább a saját fantáziája felett. Ez történhet egyrészt olyan relaxációs, ellazulást segítő mesékkel, amelyekben a képzelet segítségével jelenítünk meg békés, kellemes képeket, másrészt pedig a félelmetes képek aktív átalakításával. Ez utóbbira szolgálnak jó példákkal a sötétséghez, illetve az elalváshoz kapcsolódó Plukkido küldetések, melyekben a humor is kiemelt szerepet kapott. Ahogy a gyermek megtapasztalja, hogy félelmetes árnyakat ő maga is képes vicces figurákká varázsolni, hatalmas erőforrás birtokába kerül. A félelmek legyőzése, a biztonság önerőből való megteremtése olyan készségek, amik kezdetben folyamatos gyakorlást igényelnek, de egyúttal meg is alapozzák a felnőttkori önbizalmat és kompetencia-érzést.

Nézz vele szembe!

Akadhatnak olyan, a gyermek számára félelmetes ingerek, amelyek bár valódi veszélyt nem jelentenek, mégis megnehezíthetik a mindennapokat. Ezek gyakran eleve elkerülhetetlenek, mint például a mennydörgés, vagy éppen a sétáló kutyák. Másokat talán könnyen kikerülhetünk, ez mégsem feltétlenül jelent valódi megoldást. Hiszen így a megküzdés helyett az elkerülést tanítjuk gyermekünknek, ahelyett, hogy lehetőséget teremtenénk a félelmeivel való szembenézésre. Ilyen lehet például a – mély – víztől, a pókoktól vagy éppen a magasságtól való félelem. 

Ezekben az esetekben sokat segíthet, ha az ingerek passzív elszenvedése helyett a gyermek, tiszteletben tartva a saját határait, aktívan keresi azokat. Ezt mindenképpen játékos formában, közösen gyakoroljuk, gyermekünk félelmeit és fenntartásait komolyan véve. Érdemes alapul venni témában írt mesénket, amely a hangos zajokkal kapcsolatos félelmek legyőzéséről szól, de akár más helyzetekre is át lehet vinni a benne leírtakat. A játék segítségével az éles, hirtelen hangoknak való kiszolgáltatottságot felváltja a rájuk való aktív odafigyelés. A zajforrás meghatározása, a hangok erejének, tulajdonságainak leírása segít a gyermek számára megismerni azokat, és ezáltal összebarátkozni velük. Ennek köszönhetően pedig csökken a hozzájuk fűződő érzékenység. Ez a mozzanat pedig ismét arra szolgál, hogy a gyermek azt érezhesse: ura a helyzetnek. És ez bizony így is van.

Relaxálj!

Gyermekkorban rendkívül könnyű a tudatállapotok közötti váltás, és számos nondirektív módszer is rendelkezésre áll a relaxáció elősegítésére. A mesehallgatás és a rajzolás például nem csupán a fantáziát hozza működésbe, hanem egyfajta módosult tudatállapotot is előidéz, ami egyrészt nyitottabbá teszi a gyermeket a történetek befogadására, másrészt pedig olyan ellazultságot eredményez, ami a feszültség megszüntetésével egyben a félelmeknek is gátat szab. Rajzolás és szerepjáték közben pedig a gyermek aktívan alakíthatja az eseményeket, így, még ha néha nagy küzdelem árán is, de legyőzhetők a szörnyek. Érdemes lehet rajzos listát készíteni a félelmekről, mert ez is egy módja annak, hogy a gyermek az irányítása alá vonja azokat. A listán szereplő dolgokat aztán körbe lehet keríteni, át lehet alakítani, egy szépen megrajzolt hőssel le lehet győzni, vagy akár egyszerűen át lehet satírozni és alaposan összegyűrve a kukába dobni.

A képzelet segít a különböző relaxációs technikák elsajátításában is, amelyek segítségével gyermekünk később önállóan is megküzdhet a szorongást keltő helyzetekkel. A meséinkben ismertetett egyszerű imaginációs és relaxációs technikák könnyen elsajátíthatóak, mindazonáltal kezdetben azért érdemes közösen gyakorolni őket, és akár gyermekünk igényeinek megfelelően alakítani rajtuk. 

Válogass!

Minden gyermek önálló személyiség, ezért sajnos nincsenek mindenkinél működő receptek. Szerencsére azonban mindenki esetében vannak jól működő módszerek. Ezek megtalálása időbe telhet, érdemes ezért bátran kísérletezni, és gyermekünkkel közösen felfedezni mi az, ami hozzá passzol. Vannak gyerekek, akik már egészen korán szívesen fejezik ki magukat szóban, és képesek verbálisan megosztani a bennük lévő félelmeket. Más inkább elbábozza, “kimozogja”, vagy egyszerűen csak eltűnik egy nagy ölelésben, és időnként jól kipityergi magát. 

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy milyen hatalmas szerepe van a biztonságos szülő-gyermek kapcsolatnak, illetve általában a családi légkörnek a gyermek lelkiállapotában. A feszültebb időszakok “természetes” velejárója a gyermeki szorongás erősödése. Ezért sem feltétlenül szükséges mindenáron a tüneteket kezelni, hanem időnként érdemes lehet megvizsgálni azt, hogy vajon miből is fakadhatnak. Történt-e valami változás a közelmúltban, esetleg érhette-e valamilyen trauma a gyermeket. A megélt félelmek gyakran többszörös áttéteken keresztül bukkannak felszínre, így nem mindig egyszerű eljutni a probléma gyökeréhez. Bár ez szerencsére nem is mindig szükséges, hiszen a gyermeki félelmek általában jönnek-mennek, és a biztonságos, támogató környezet megteremtésével, valamint néhány ügyes technikával hatásosan csillapíthatók. Ha azonban azt vesszük észre, hogy gyermekünk szorongása már kifejezetten negatív hatással van a mindennapokra, és egyre meghatározóbb szerepet játszik a család életében, akkor érdemes lehet szakemberhez fordulni a probléma hátterének feltárása és kezelése érdekében.

Játssz!

Táblajátékaink és félelem/szorongás témában írt meséink segítségével a fentebb ismertetett technikákat egy olyan varázslatos keretbe ágyazva próbálhatjátok ki, ami önmagában is hatalmas motivációs erővel bír, játékos mesevilága pedig illeszkedik az óvodás korosztály mágikus gondolkodásához. 

A félelmek legyőzése által a játék segítségével gyermekünk valóban hőstettet hajt végre, hiszen tetteinek a manók földjén is megvan a következménye. Ez a fajta megerősítés pedig akár egy hétmérföldes csizmával is felér a kiegyensúlyozott és magabiztos felnőtté váláshoz vezető úton.